Contoh Geguritan Jawa Pendidikan

Posted by Unknown

Contoh Geguritan Jawa Pendidikan akan dibahas di dalam artikel ini . Contoh Geguritan Jawa Pendidikan akan membantu siswa siswi untuk belajar tentang geuritan. Artikel ini mungkin sangat dibutuhkan oleh siswa yang sedang belajar bahasa daerah terutama bahasa daerah jawa. Mungkin juga banyak yang merasa kesulitan dengan pelajaran bahasa daerah karena SD atau SMP dulunya tidak ada pelajaran bahasa jawa.

Geguritan adalah puisi bahasa jawa yang berkembang dari penutur bahasa jawa dan juga bali.
Geguritan juga dapat diartikan puisi bahasa jawa. Supaya tidak terlalu bingung berikut adalah

Contoh Geguritan Jawa Pendidikan

Contoh Geguritan Jawa

TANJUNG EMAS 


Papanmu pinggir samodra
Gedhe labuhmu marang Negara
Baitha-baitha
Saben dina teko lungo
Padha lelayaran
Saka manca Negara
Teka ing nusantara
Para wiyasa mira
Nrajang ombaking samodra
Ora peduli angin gedhe
Ora peduli panasing srengenge
Tanjung Emas
Jenengmu cinatha sejarah
Nganggo mangsi retna
Prasasti saka karang jati
Dadi saksi Labuhmu marang nagari


 Merapi

(Puthu Aryana)


Merapi...
Saka kadohan katon gagah
Asep putih ndedel ing awiyat
Tilas dalan lahar katon cetha
Kena sunare Hyang Bagaskara

Merapi...
Saumpama kowe bisa crita
Kabeh kadadean ing tanah Jawa
Wiwit jaman Mataram Kuna
Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

Merapi...
Sliramu anyekseni kridhaning bangsa
Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda
Jaman mardika jaman Soekarno
Nganti jaman Soeharto
Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo
Merapi dadi saksi


Sabtu Bersih


Dina Setu ing wanci enjang
Suasono Tasih katon Remeng
Katambah Kluruk pitik kang gayeng
Katon Siswa SMP kang Nggrengseng

Wanci Sekolah miwiti pasinaon
Katah siswa kang sami pitakon
Sabtu enjang kagem lingkungan kemawon
Kerja bakti resek pasinaon

Namung tekat saiyeg saeka kapti
Yambut gawe bareng kanthi senengen ati
Tansah sehat kang diupadi
Lingkungan sekolah kang tetep asri

Demikianlah contoh geguritan bahasa jawa
Ditulis oleh: TS Jasa Vote Google Plus Updated at : 15:14